Nový školský rok začal!
 
      V pondelok, 3. septembra 2012, začal na našej škole školský rok 2012/2013. Výnimočný bol hlavne pre žiakov nultého a prvého ročníka. Tí sa najprv spoločne s rodičmi vybrali za svojimi staršími spolužiakmi do školskej telocvične, kde sa uskutočnilo slávnostné privítanie. Tam ich privítala riaditeľka školy Mgr. Tatiana Spišáková a neskôr sa im prihovoril aj primátor mesta
MUDr. Peter Obrimčák. Od pána primátora prijali títo žiaci aj malé darčeky.
    Nasledovalo prvé triednické stretnutie v triedach spolu s rodičmi a triednou pani učiteľkou.   
Fotografie z prvého dňa v škole:


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove