Najzaujímavejší projekt o Ľudovítovi Štúrovi

     Redakcia časopisu Motýľ vyhlásila ešte v marci minulého školského roku  súťaž o Najzaujímavejší projekt o Ľudovítovi Štúrovi, do ktorého sa zapojili triedy 7. až 9. ročníka. Porota v zložení: Mgr. T. Spišáková, Ing. R. Obšajsníková a Anetka Ducárová, zástupkyňa žiackeho parlamentu, jednotlivé projekty práve v októbri tohto školského roku, keď sme si všetci pripomenuli 200. výročie narodenia Ľ. Štúra,  vyhodnotila a rozhodla o nasledovnom umiestnení:

1. miesto –   IX. A
2. miesto – VII.B
3. miesto – VIII.B

     
Všetkým zúčastneným žiačkam a žiakom ďakujeme za vynaložené úsilie a víťazom srdečne blahoželáme!Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove