Olympiáda v anglickom jazyku
     Dňa 14.decembra 2011 sa konala na ZŠ, Konštantínovej olympiáda v anglickom jazyku. Olympiáda sa konala na 3 a 4 vyučovacej hodine. Do súťaže sa zapojili žiaci 6., 7., 8. a 9.ročníka. 6. a 7. ročník bol zaradený do kategórií 1A, 8. a 9. ročník zas do kategórií 1B. Žiaci písali testy z gramatiky (grammar), slovíčok (vocabulary) a na základe prečítaného textu mali odpovedať na otázky (reading). Na každý test mali 20 minút. Z kategórie 1A sa na 3. mieste umiestnila žiačka zo 7.B Claudia Gorzádová. Na 2. mieste skončila žiačka Sebastiána Frigová zo 7.A a víťazka kategórií 1A bola žiačka zo 7.A Denisa Beriková . Z kategórie 1B sa na 3. mieste umiestnila žiačka z 9. ročníka Tatiana Sidorová. Na 2. mieste skončila Monika Hruščová tak isto z 9.ročníka a na 1. mieste skončila žiačka z 9.A Jana Miheličová. Každý žiak dostal sladkú odmenu za účasť a výhercovia dostali pekný diplom a ceny.
Výhercovia 1.miest postupujú na obvodné kolo do Medzilaboriec .


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove