Geografická exkurzia
 do KIA Motors Slovakia, s.r.o.

          Dňa 30. 10. 2012 sa zúčastnili žiaci 9.A a 9.B návštevy výrobného závodu spoločnosti Kia Motors Slovakia, s. r. o. so sídlom v Tepličke nad Váhom. Celodenná akcia sa začala skoro ráno pred školou, kde autobus všetkých naložil a vyštartoval k svojej prvej zastávke – do Tréningového centra v obci Gbeľany, kde nám pán Ing. Veverka -Specialist Public Relations predstavil reprezentačné video, v ktorom boli prezentované základné informácie a výrobný program spoločnosti Kia Motors Slovakia. Po ňom sme s lesklou brožúrou v ruke navštívili jednotlivé časti školiaceho strediska. Potom sme nasadli do autobusu a odviezli sa k samotným závodom. Pred vstupom sme dostali vysielačky so slúchadlami, cez ktoré sa nám potom dostával sprievodcov výklad (hovoril do mikrofónu), keďže v halách bol taký hluk, že by sme ho nepočuli. Postupne sme navštívili tri z piatich častí závodu. Začali sme lisovňou, kde sme videli, ako ťažkotonážne lisy premieňali plechové kotúče na jednotlivé časti karosérie. Tieto sa po kontrole optickým 3D systémom dostávajú do skladu a ďalej sú vydávané do karosárne. Tam sme sa presunuli aj my, aby sme za zvukov zvárania a ohňostroja iskier videli, ako desiatky robotov z častí karosérie skladajú rozličné modely áut. Prešli sme do montážnej haly - poslednej a najväčšej výrobnej haly. Tu sme videli pracovať najviac ľudí. Doslova ako skladačku, postupne kompletizovali vozidlá do finálnej podoby. Karosérie z lakovne postupne prechádzali jednotlivými procesmi. Z motorárne dostali motory, roboty im nasadili palubové dosky a sklá, pracovníci všetko kontrolovali, dopĺňali menšie časti, plnili do áut tekutiny a nakoniec ich odšoférovali na určené miesto.
          Udivili nás informácie, že v súčasnosti je vo výrobnom závode zamestnaných okolo 3 900 pracovníkov v troch pracovných smenách. Za jednu pracovnú smenu trvajúcu 8 hodín sa vyrobí v priemere vyše 340 kusov automobilov rôznych variant a generácií značky KIA. Výrobný takt, t. j. čas potrebný na zhotovenie jedného automobilu, trvá neuveriteľnú jednu minútu ! Záverom nám náš sprievodca ochotne zodpovedal na otázky, týkajúce sa umiestňovania žiakov na stredné odborné školy, odmeňovania pracovníkov a sociálneho programu výrobného závodu.
          V našej exkurzii sme pokračovali k svojej druhej zástavke– Rajeckej Lesnej. Na tejto malej odbočke sme si pozreli Slovenský Betlehem, jednu z najznámejších slovenských rarít a pokračovali ďalej doobjektu ľudovej architektúry Čičmany, ktorá sa nachádza v  Strážovských vrchoch. Je to najvyššie položená obec v Žilinskom okrese. Vo večerných hodinách sme sa unavení, ale hlavne spokojní a zdraví vracali do rodných miest s pevným presvedčením, že podobnú akciu chceme v najbližšom čase ešte spoločne absolvovať.
 
                                                                                                                            Žiaci 9.A a 9.B 
                                                                                                                       


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove