Kto je kto v rozprávkach Pavla Dobšinského
 
V školskej knižnici sme si 16. marca 2011 pripomenuli výročie narodenia Pavla Dobšinského Dňom ľudovej rozprávky. Tohtoročnou témou bolo objavenie hrdinov Dobšinského rozprávok – dobrých aj zlých, pekných aj škaredých, dôležitých aj menej dôležitých. Žiaci čítali knihy Pavla Dobšinského a do súťažných hárkov zapisovali hrdinov, názov rozprávky a stranu, na ktorej sa rozprávka nachádza. Čím viac rozprávok žiaci prečítali, tým viac hrdinov mohli zapísať. A tú sú tí najlepší:     
   
1.miesto – 68 hrdinov - Jozef Venglovič – II.A
2. miesto – 46 hrdinov - Alžbeta Bujdošová – V.A
3. miesto – 34 hrdinov - Jozef Gonos – IV.B

Všetky zozbierané súťažné hárky boli taktiež odoslané do knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, kde sa uskutoční dňa 28. marca 2011 žrebovanie z celoslovenského zbierania hrdinov. Držíme našim zberateľom prsty!
Príležitosť dostali aj šikovní výtvarníci, ktorí mali možnosť nakresliť postavičku z Dobšinského rozprávok s menom hrdinu a názvom rozprávky. Žiaci hľadali hrdinov doteraz neznámych, neobjavených, nepovšimnutých. Objavených hrdinov zobrazených na výkresoch sme si spoločne vystavili v školskej knižnici, nechýbali tam Tri sestry zo Soli nad zlato, Popolvár najväčší na svete, Kráľ času, Šurienka a Atalienka, Sedem múdrych kozliatok, Traja zhavranelí bratia, Trojruža a veľa ďalších hrdinov. Medzi tie jedinečné patrili hrdinovia Izabely Bilecovej, Alžbety Bujdošovej, Savety Suchytrovej a Dávida Poláka.
Všetci menovaní získavajú diplom a odmenu, po ktoré si prídu do školskej knižnice v stredu 30.3.2011 o 13.30 hod., gratulujeme!
 
                                            Mgr. Jana Smolková
                                              školský knihovník


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove