Apríl – mesiac lesov
                S prebúdzajúcou sa prírodou si stále viac uvedomujeme potrebu ochrany životného prostredia. V tomto období pri práci s deťmi podporujeme ich pozitívny vzťah k prírode a zdôrazňujeme význam ochrany rastlín a živočíchov.
                V ŠKD pri ZŠ Konštantínova sme v apríli pripravili pre deti niekoľko zaujímavých akcií zameraných na ochranu životného prostredia. Žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže, v ktorej sa zamerali na život zvierat v lese. Najlepšie výtvarné práce boli ocenené a vystavené v priestoroch ŠKD. V rámci mesiaca lesov sa naši prváci a druháci zúčastnili besedy s horárom. Rozžiarené očká detí a zvedavé otázky o živote v lese svedčili o tom, že pútavé rozprávanie uja horára o zvieratkách ich veľmi zaujalo. Svoje vedomosti o prírode si žiaci mohli otestovať vo vedomostnom kvíze. Najlepší malí vedátori preukázali, že ich poznatky o živote v prírode sú na veľmi dobrej úrovni. Počas celého apríla sa žiaci navštevujúci ŠKD zapájali do „Ekohier“. Deti sa naučili ako správne separovať odpad a uvedomili si význam separovania odpadu pre životné prostredie.
                                                                        ŠKD pri ZŠ Konštantínova


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove