Návšteva planetária v Prešove
    Dňa 10. mája 2016 sa žiaci 4.A a 4. B triedy spolu s triednymi učiteľmi zúčastnili exkurzie do planetária v Prešove. Návšteva bola naplánovaná po osvojení si vedomostí o planéte Zem a Slnečnej sústave v rámci predmetu prírodoveda. Cieľom exkurzie bolo zopakovanie si vedomostí z tematického celku, upevňovanie si predstáv o vesmírnych telesách zážitkovou formou.
    V prvej časti návštevy planetária sa žiaci pomocou filmovej projekcii oboznámili a zopakovali vedomosti o pohyboch Zeme a o dôsledkoch, ktoré tieto pohyby vyvolávajú, o slnečnej sústave a Slnku. Najzaujímavejšou časťou bola návšteva planetária. Žiaci v prítmí mohli obdivovať nočnú oblohu posiatu hviezdami, najvýznamnejšie súhvezdia severnej oblohy a pozorovať zdanlivý pohyb planét a Mesiaca. Po odbornej prednáške bolo zaradené pozorovanie tmavých škvŕn na Slnku ďalekohľadmi na terase planetária. Návštevu planetária sme ukončili diskusiou, počas ktorej žiaci kládli svoje zvedavé otázky pracovníkovi hvezdárne. Ciele exkurzie boli naplnené, šťastlivo sme sa vrátili domov.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove