Deň matiek

Nesiem Ti ruže mamička moja,
lebo dnes veľký sviatok máš.
Keď sa nám oči potichu spoja,
želanie bez slov rozoznáš. 

     Deň matiek sa oslavuje na počesť všetkých matiek v snahe vyjadriť vďačnosť za energiu a úsilie, ktoré vynakladajú pri výchove detí. Väčšina krajín vrátane USA, Austrálie, Kanada a Indie oslavuje deň matiek v druhú nedeľu v máji. Deň matiek vznikol vďaka úsiliu pani Julia Ward Howe a pani Anna Jarvis. Rozhodnutie, ktorým sa zaviedla oslava Dňa matiek podpísal americký prezident Woodrow Wilson 8. mája 1914. Od tej doby ľudia na celom svete slávia deň matiek s radosťou a oddanosťou.  Deň matiek sa oslavuje s nadšením vo viac ako 46 krajinách po celom svete. Hoci oslavy Dňa matiek sa konajú po celom svete v rôznom čase, rovnaké sú pocity, s ktorými ľudia oslavujú tento sviatok. Po celom svete ľudia s láskou a vďakou oslavujú Deň matiek a na znak úcty ich obdarúvajú pozdravmi, kvetinami a zahŕňajú pozornosťou a láskou. V niektorých krajinách sa konajú v kostoloch na počesť matiek mimoriadne bohoslužby. Vzhľadom k tomu, že Deň matiek je uznaný v mnohých krajinách za deň voľna, rodiny využívajú túto príležitosť vychádzkami a rodinnými piknikmi a bavením sa. Ľudia by nemali zabudnúť, že Deň matiek má za cieľ, aby matky mali príjemný pocit zadosťučinenia a spokojnosti.
     A pri príležitosti tohto významného dňa sa stretli žiaci ŠKD s mamičkami v piatok popoludní, 7. mája 2010, kde sa im mohli aspoň trošku poďakovať básničkami, pesničkami a tancami. Ďakujeme za všetko, milé mamičky!


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove