Aj krytá plaváreň mala deň otvorených dverí

            Dva upršané pondelky 29. februára a 7. marca 2016 deti z Materskej školy na ulici Matice Slovenskej a Andreja Hlinku využili možnosť prísť spolu so svojimi rodičmi do krytej plavárne pri našej Základnej škole na Konštantínovej ulici. Prezreli si prostredie plavárne, rodičia  relaxovali v saunách a v plaveckom bazéne. Pre deti pripravili naši vyučujúci hry v malom bazéne a poniektorí, odvážnejší, si vyskúšali pod dozorom aj veľký plavecký bazén.
          
Veľkou výhodou našej základnej školy je, že krytá plaváreň je v areáli našej školy a plavecký výcvik sa uskutočňuje na hodinách telesnej výchovy pošas celého školského roka už od prvého ročníka. V učebnom pláne z troch hodín telesnej výchovy týždenne je jedna hodina plávania. Na hodinách plávania žiakom sa venujú dvaja skúsení pedagógovia a asistent, ktorý organizačne pomáha pri nácviku. Žiaci tak majú možnosť celoročnej plaveckej prípravy, znásobenej desiatimi plaveckými krúžkami, ktoré navštevuje okolo sto detí. Majú k dispozícii 25 metrový plavecký bazén a detský bazén, na hodinách využívajú rôzne didaktické pomôcky. Žiaci končiaci prvý stupeň ovládajú tri plavecké štýly a dobrí plavci ľahko zvládnu preplávať  100 metrov.
          
Veríme, že rodičia našich žiakov ocenia snahu a vynaložené úsilie, ktoré sme vložili do profilácie našej školy aj v oblasti rozvoja športu, vrátane plávania. Týmto ponúkame svoju školu a jej bohaté možnosti  pre terajších predškolákov a ich rodičov. Veríme, že sa spoločne stretneme v našich priestoroch pri rôznych príležitostiach.

                                Teší sa na Vás kolektív učiteľov ZŠ Konštantínova!Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove