Milí rodičia,
oznamujeme Vám, že zápis do 1.ročníka Základnej školy, Konštantínova 1751/64, Stropkov sa uskutoční od 17. januára /pondelok / do 21. januára 2011 /piatok /   v I.A a I.B triede /prízemie školy/ od 13. 00 – 16. 00 hod. 
Po tomto termíne zápis pokračuje do 15. februára 2011 v kancelárii školy.
Pri zápise doložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rod. list dieťaťa.

                                                                                              Riaditeľstvo ZŠAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove