Rozprávkové vretienko
 
Dňa 10.02.2014 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese rozprávky Rozprávkové vretienko. Súťažiaci predniesli pútavé rozprávky od slovenských i zahraničných spisovateľov. Víťaz II. kategórie bude reprezentovať našu školu v okresnom kole. Želáme mu veľa šťastia.
Víťazi II. kategórie:            I. miesto: Adam Bujdoš 7.A
                                          II. miesto: Tamara Michrinová 5. B
                                         III. miesto: Martina Kopčáková 5.B
 
                                                                                          Mgr. E. Flešárová
            
              Dňa 18.02.2014 sa uskutočnilo školské kolo aj v I. kategórii v prednese rozprávky Rozprávkové vretienko. Oceňujeme snahu a záujem žiakov. Touto akciou plníme jeden z cieľov školy - zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov.
Víťazi I. kategórie:           I. miesto: Sofia Birošová 4.B
                                       II. miesti: Alica Olčáková 3.B
                                       III. miesto: Claudia Amy Cichá 4.A
                                                         Maroš Klocek 4.A
                                                                                                             
                                                                                            Mgr. Jana Smolková


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove