Október - mesiac svätého ruženca

     Mesiac október je mesiacom ruženca. Pre deti bola pripravená aktivita, ktorá bola zameraná na spoločnú modlitbu pred večernou sv. omšou v Sanktuáriu  Škapuliarskej Panny Márie spolu s rodičmi. Ak sa zúčasntnili na modlitbe sv. ruženca a tiež aj na sv. omši, získavali dva kľúče, ak so sebou k Božej Matke privedli aspon jedného rodiča, získavali spolu štyri kľúče. Streda bola dňom kedy sa predmodlievali ruženec deti z našej školy.
     Každoročne 18. október je dňom, kedy sa o 09.00 hod. spoja deti na modlitbu sv. ruženca. Táto pekná akcia vznikla z podnetu slov pátra Pia, ktorý povedal, že "ak sa milión detí bude súčasne modliť ruženec, svet sa zmení". V tomto šk. roku sme sa spojili aspoň duchovne k tomuto projektu. Takto sme svojou "omrvinkou" prispeli k tomu, aby sa dnešný svet skutočne zmenil. A zmení sa tiež vtedy, ak modlitba sv. ruženca zmení naše srdcia a my začneme meniť tých najbližších, ktorí sú s nami.
                                                                           Mgr. Mária Zajarošová
                                                                                     katechéta 

 Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove