Týždeň boja proti drogám

Každoročne sa na našej škole organizuje Týždeň boja proti drogám. Tohto roku sme ho zorganizovali v čase od 18. 11. do 21. 11. 2012. V rámci týždňa sme uskutočnili  pre žiakov rôzne aktivity, počas ktorých boli informovaní o škodlivosti drog na organizmus a nebezpečenstvo, ktoré so sebou drogy prinášajú. Pre žiakov 5. a 6. ročníka boli pripravené vzdelávacie aktivity na tému: „Ako trávime svoj voľný čas“ a „Zober loptu, nie drogu“. Na triednických hodinách svoj postoj k drogám vyjadrili žiaci 7. a 9. ročníka peknými výtvarnými a literárnymi prácami. Navštívil nás aj policajt kap. Ing. J. Gbur z OR PZ vo Svidníku, ktorý žiakom 8. ročníka prednášal o drogách, drogových závislostiach a o drogovej trestnej činnosti.
          
V závere týždňa porota vyhodnotila súťaž o najkrajšiu nástenku na tému : „Stop drogám! Svet bez drogy!“                             
                                                                      
1. miesto VII. A 
 
                                                                       
2. miesto IX. A
                                                                      
3. miesto VIII. A, VIII. B

                                                                       KPP Mgr. Emília Flešárová

 Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove