Hviezdoslavov Kubín na prvom stupni

Dňa 22.3.2011 o 13,00 hodine sa konala v školskej knižnici recitačná súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín žiakov 2. - 4.ročníka.
Na úvod súťaže predniesli žiaci IV.A triedy dramatizáciu básne Ľ. Podjavorinskej Pytačky. Po nej nasledovala prezentácia o živote a diele P. O. Hviezdoslava. Potom sa žiaci rozdelili do dvoch skupín, kde predniesli svoje texty. O víťazoch rozhodovala porota vzložení Mgr.Kelevedžievová, Mgr.Jankanič, Mgr.Bujdošová za prózu a Mgr. Bačiková, Mgr. Burcinová,  Mgr. Suchaničová a Mgr. Smolková za poéziu. Touto cestou im ďakujem za spoluprácu.
Toto sú výsledky súťaže:
Poézia: 1. miesto M . Maleševič III.A                 
             2. miesto P. Surmajová III.A                                  
             3. miesto P. Vidiščák II.A   
 
Próza:   1.miesto V. D. Cimbová II.A  
             2. miesto G. Gonos II.A                                 
             3. miesto V. Mačuga III.B
Všetkým účinkujúcim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a tešíme sa
na stretnutie pri objavovaní ďalších recitátorských talentov.
Víťazom držíme palce na okresnej súťaži, kde budú reprezentovať našu školu.
Mgr. E. Rothová


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove