Výsledková listina
 
0. ročníka tenisového turnaja 

O pohár riaditeľky školy
 
 
            Podujatie sa uskutočnilo 30.9.2008 za pekného počasia na tenisových kurtoch Základnej školy Konštantínova. Turnaja sa zúčastnilo 11 hráčov, hrali vylučovacím spôsobom na jeden víťazný set. Cieľom podujatia bolo spropagovať tento šport medzi žiakmi, aby sa toto športovisko dostalo do povedomia detí a aby ho častejšie využívali. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami.
 
Výsledky turnaja:
Martin Gajdoš            – Eduard Zápotocký             6:2
Peter Široký                - Martin Džavoronok           6:2
Peter Baraník             - Martin Sakara                   0:6
Martin Senaj               - Martin Gajdoš                   6:1
Dominik Cimbala       - Eduard Cichý                     3:6
Richard Skasko          - Peter Široký                     6:4
Martin Sakara             - Pavol Kopolovec               6:0
Martin Senaj               - Eduard Cichý                   6:0
Richard Skasko          - Martin Sakara                   6:4
 
Finále:
Martin Senaj               - Richard Skasko                  6:0
 
o 3. miesto
Eduard Cichý             - Martin Sakara                      6:2
 
Poradie turnaja:
 
1.miesto Martin Senaj
2.miesto Richard Skasko
3.miesto Eduard Cichý
4.miesto Martin Sakara
 
 
                                                                            Mgr.Tatiana Spišáková
                                                                                    riaditeľka školy


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove