Najzaujímavejší ochranárik

            Slovensko je jediným štátom Európskej únie, ktorý 1.decembra vykonáva oslavu národného dňa tiesňovej linky112. Pri tejto príležitosti bola vyhlásená výtvarná súťaž zastúpená ministrom vnútra v spolupráci s Okresným úradom v Stropkove  pod názvom Ochranárik očami detí. Hlavným cieľom tejto súťaže bolo vybrať najzaujímavejšieho Ochranárika za okres Stropkov, ktorý by sa mohol stať maskotom civilnej ochrany a tiesňového čísla 112 v okrese s potenciálom stať sa aj národným maskotom.
           Naša škola má vo svojom školskom vzdelávacom programe voliteľný predmet Mladý záchranár, ktorý je zameraný na riešenie praktických úloh v problematike prevencie a ochrany zdravia, vychádza z prieniku reálnych preventívno-bezpečnostných životných situácií do edukačného procesu a v neposlednom rade je dobrou devízou do budúcna. Svoju bezpečnostnú gramotnosť zameranú na ochranu a záchranu človeka žiaci spracovali vo výtvarných prácach na oslavu dňa 112. Úspech na seba nenechal dlho čakať a 1.12.2015 si z rúk prednostu okresného úradu a vedúceho odboru krízového riadenia naše dve štvrtáčky Laura Poláková a Miriam Bučková prevzali krásne ceny a diplomy za druhé a tretie miesto. Srdečne gratulujeme.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove