Triedený  papier sa dá recyklovať až sedemkrát

Život človeka je sprevádzaný obrovskou záplavou odpadu. Jeho množstvo z roka na rok neuveriteľne stúpa a znečisťuje vzduch, vodu i pôdu. Každý obyvateľ len zo svojej domácnosti vyprodukuje približne dvestopäťdesiat kíl odpadu ročne. Najhoršie je, že táto strašná zmes papiera, skla, plastov, bioodpadu, kovov, textilu a rôzneho nebezpečného odpadu je zmiešaný dohromady. Na skládkach pritom prebiehajú nebezpečné chemické reakcie. V poslednom čase sa preto ľudia usilujú vrátiť z odpadu a znova zužitkovať všetko, čo je v ňom ešte užitočné a preto odpad recyklujú. 
           
Približne polovica svetového odpadu z domácnosti tvorí papier, aj ten je surovina ktorá sa dá opätovne spracovať. Recyklovaním sa šetria lesy, energia, znižuje sa znečisťovanie ovzdušia a vodných tokov. Zberový papier je vhodnou druhotnou surovinou na výrobu obalových a toaletných papierov, na výrobu kartónov a papiera, ktorý nevyžaduje vysokú kvalitu. Vedeli ste, že jedna tona vyzbieraného papiera zachráni 17 dospelých stromov? Že triedený papier sa dá recyklovať až 7x? Že jeden dospelý strom vyprodukuje denne 7000 l kyslíka, čo je priemerná spotreba pre 50 ľudí?
          
A aj pre tieto fakty sa v tomto školskom roku žiaci našej školy zapojili do zberu tejto vzácnej druhotnej suroviny v jesennom zbere papiera. Zber papiera to nie je len snaha zarobiť pre svoju triedu čo najviac peňazí. Zber papiera je predovšetkým prehĺbiť záujem detí o problematiku životného prostredia a ochranu prírody.
        
V našej školy vyzbierali žiaci, rodičia aj priatelia školy 13 637 kg starého papiera. Ďakujeme!

Výsledková listina jesenného zberu papieraAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove