Modrý gombík - UNICEF

Každý rok v máji organizuje UNICEF Slovensko verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Dobrovoľníci na celom Slovensku vyberajú príspevky pre chudobné  deti v Afrike. Každý kto prispeje do zbierky môže získať symbol zbierky Modrým gombík alebo náramok s logom Unicef.

Tento rok sa uskutočnil jubilejný 10. ročník. Tretí májový týždeň od 12. do 18. mája 2014 sa niesol v znamení modrej farby! Cieľom tohto podujatia bolo pomôcť deťom v  Ugande, aby sa čistá voda stala dostupnou pre všetky deti. Novinkou tohto ročníka bola tanečná choreografia v afrických rytmoch, ktorej autorom bol Jaro Bekr.

Naša škola sa do akcie Modrý gombík zapojila 16. mája 2014. V úvodnom príhovore pani riaditeľka oboznámila žiakov s významom a priebehom akcie. Po prezentácii zameranej na život deti v Ugande, žiaci 1. stupňa zatancovali tanec pre Afriku, ktorý si starostlivo nacvičovali niekoľko dní. V dobrej nálade sa rozišli po stanovištiach, kde sa s nadšením zapojili do športových a vedomostných súťaží. V priestoroch ŠKD bola pre nich pripravená tvorivá dielňa, kde si mohli vyskúšať svoje zručnosti pri modelovaní a maľovaní.

Na záver si každá trieda prevzala za svoju snahu sladkú odmenu.

Pozrite si video: http://www.youtube.com/watch?v=pKfFYTJoM3sAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove