Ako som prežila celoslovenský snem kráľov čitateľov v Prešove

     Mesto Prešov a hlavne Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove nás kráľov z celého Slovenska privítalo v dňoch 17. - 19. mája 2012.  Kráľovský program bol od prvých chvíľ nabitý. Po príchode a obede sme boli  pozvaní na exkurziu do originálneho Soľnobanského múzea v prešovskom Solivare. Dozvedeli sme sa množstvo informácií o histórii ťažby solivarskej soli, ale i o tom, prečo sa v Prešove soľ prestala vyrábať. Po exkurzii prišla na rad oficiálna časť snemu. Králi – my sme boli zástupcom primátora mesta Prešov privítaní na pôde mesta a zároveň dostali špeciálnu možnosť osobne sa zoznámiť so spisovateľmi, hosťami festivalu Prešov číta rád. Podpísali sme sa do mestskej kroniky a  odobrali sme sa do detskej knižnice Slniečko, kde nás čakalo zasadnutie. Na zasadnutí bolo našou úlohou vytvoriť posolstvo. Posolstvo, ktoré by odkázalo našim rovesníkom, prečo je čítanie také úžasné, odkázalo by spisovateľom a vydavateľstvám, o aké knihy by oni a možno aj iní čitatelia prejavili záujem, knihovníkom, aby vedeli, čo králi a nielen oni od knižnice chcú a napokon aj učiteľom, aby ich možno jemne motivovali k nezabudnuteľnému vyučovaniu literatúry a čítania. Úlohu sme zvládli šikovne. Pracovný deň však nekončil, nasledoval literárny večer. Opäť sme sa stretli so spisovateľmi, tentoraz však len v úlohe divákov. Spisovatelia, ktorých úlohou bolo autorské čítanie, pobavili nielen nás kráľov, ale aj ďalšie publikum. Všetci králi sme ešte chvíľu hodovali na recepcii a potom sme už fujazdili do svojich postelí, aby sme zvládli aj nasledujúci náročný deň.
      Piatok, po raňajkách nasledoval kráľovský sprievod pod prísnym zrakom kráľovskej gardy. Kráľovský sprievod prešiel celým mestom, bubny pútali pozornosť a my v plášťoch a korunách ohurovali Prešovčanov, ktorí netušili, čo sa to v tom meste deje. Prešovská kráľovná Alexandra bola vyzvaná, aby prečítala posolstvo, na ktorom sa králi na svojom zasadnutí uzniesli. Jej slová však prerušil krik zbojníkov, ktorí prepadli pódium a nás úbohých kráľov zajali so slovami, že nás popravia. Kráľovská garda stihla ochrániť iba prešovskú vládkyňu. My sme boli bez milosti zviazaní a odvedení z pódia. Do hry však vstúpila odvážna prešovská kráľovná. Rozhodla sa sama bojovať, aby svojich hostí ochránila. Zbojníci sa síce smiali, lebo veď meč bol väčší ako ona sama, ale smiech im zmrzol na tvárach vo chvíli, keď sa pred kráľovnú opäť hrdo postavila kráľovská stráž. Znovu sa strhla neľútostná bitka, odvaha kráľovnej však povzbudila gardu natoľko, že boj so zbojníkmi vyhrala. Boli sme oslobodení a mohli sa vrátiť na pódium a prešovská kráľovná dôstojne predniesla kráľovské čitateľské posolstvo:
     My, králi detských čitateľov zo všetkých kútov slovenskej krajiny, sme na svojom snemovom zasadnutí z dňa 17. mája roku Pána 2012 v kráľovskom meste Prešov, po prejednaní zásadných otázok týkajúcich sa kníh a čítania, dospeli k takémuto záveru:
     Vyzývame Vás, milí čitatelia aj nečitatelia, 
aby ste čítali. Pretože čítaním si vytvárate vlastnú fantáziu a predstavivosť, zlepšíte sa v škole, naučíte sa niečo zaujímavé a poučné, nebudete potrebovať počítače, vytvoríte si svoj vlastný svet a svoju vlastnú ríšu.
Vyzývame Vás, milí spisovatelia a vydavatelia, 
píšte a vydávajte také knihy, s hlavnými postavami ktorých sa môže a dokáže zosobniť každý. Hlavná postava by mala mať problémy ako my, ale zároveň by mala byť nejakým nadprirodzeným spôsobom výnimočná.
Vyzývame Vás, milé knihovníčky a knihovníci, 
starajte sa o svoje knižnice tak, aby sme v nich našli každú knihu, ktorú chceme, či potrebujeme čítať. Buďte milé a ochotné pomôcť nám pri hľadaní a vytvorte v knižniciach také prostredie, aby sme v nich knihy mohli aj pohodlne prečítať.
A napokon vyzývame Vás, milé učiteľky a učitelia, 
spestrite svoje hodiny literatúry a čítania, pridajte do nich dramatizácie a hry. Pre naše vzdelávanie je čítanie dôležité, navštevujte s nami knižnice a pozývajte k nám spisovateľov na osobné stretnutia.
     To všetko Vám odkazujeme my, Králi čitateľov z celého Slovenska a dúfame v splnenie našich túžob a želaní.
V kráľovskom meste Prešov
17. mája roku Pána 2012
     Všetci králi sme sa pobrali na obed a potom nás čakala netradičná prehliadka centra mesta Prešov na tému Krvavý Prešov. Historička si pripravila pre celú delegáciu prehliadku centra tak, aby sme sa hostia dozvedeli čo to z krvavej histórie Prešova. A tak sme zhliadli kópiu turínskeho plátna, videli domy, ktorých majitelia boli brutálne popravení, dozvedeli sa zaujímavé veci o prešovských lekárnikoch a ich pokusoch. O tom, že to bolo zaujímavé rozprávanie, svedčí fakt, že sa k sprievodu hlavne na konci pridali aj cudzí okoloidúci, ktorí počúvali s otvorenými ústami.
Kráľov čakala aj chvíľka voľna. To aby sme mali možnosť pozrieť si Prešov aj prostredníctvom, povedzme nákupných miest. Večer už na nás čakal slávnostný galavečer , na ktorom boli vyspovedaní hostia festivalu. Galavečer bol zakončený doslova kráľovskou hostinou.
     Sobota všetkých účastníkov snemu napriek predošlému náročnému programu nenechala vyspávať. Všetkých kráľov čakal výstup na Šarišský hrad, ktorý nebol iba jednoduchým výletom. Na hrade nás už čakala kráľovská garda, veliteľ ktorej pasoval každého kráľa za oficiálneho účastníka snemu 2012. Králi a ich knihovnícke garde získali pamätné účastnícke listy. Po ich odovzdaní bol 6. celoslovenský snem kráľov detských čitateľov oficiálne ukončený. Boli to pre mňa veľmi príjemne strávené chvíle. Ďakujem!
Sára Polivková – kráľovná čitateľov 2012


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove