ZVONČEK  

                                

           

Motto:     Lúke vdýchnu život kvety, škole šťastné a tvorivé deti


Výchovný program ŠKD

Vnútorný poriadok ŠKD

Vynovený školský klub detí ešte atraktívnejší pre deti
Deti navštevujúce školský klub ZŠ na Konštantínovej ulici si už v týchto dňoch užívajú nové zariadenie klubu. V priestoroch, kde trávia popoludňajšiu činnosť, im pribudli okrem nábytku aj pracovné stoly so stoličkami, kožené sedacie vaky so sedacou relaxačnou súpravou a detský kuchynský kútik. Vďaka tejto investícii sa školský klub stáva ešte príťažlivejším priestorom pre oddych, záujmovú a pracovnú činnosť detí. Cieľom školy je vytvoriť vo všetkých piatich oddeleniach klubu prostredie, ktoré deťom ponúkne podnety na tvorivú činnosť a súčasne takmer domácu pohodu. Klub detí v ZŠ na Konštantínovej ul. navštevuje prevažná väčšina žiakov I. stupňa a podľa záujmu aj žiaci II. stupňa.
                                                             ŠKD ZŠ na Konštantínovej ul.  


Akcie v školskom roku 2017/2018:

Výlet na hrad Čičva

Šarkaniáda

Cyklopreteky

Jesenná tvorivá dielňa

Vychádzka Pod huru

Deň jablka

Mikuláš

Vianočná tvorivá dielňa

Z rozprávky do rozprávky


Čo všetko robíme v ŠKD?


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove