Kampaň Červené Stužky 2013
 
V dňoch od 28. 11.- 2.12. 2013 sa na škole realizovala kampaň Červené stužky, ktorej posolstvom bolo odovzdať žiakom vedomosti a informácie o víruse HIV a o chorobe AIDS. Dôležitou súčasťou kampane boli odborné prednášky pre žiakov 8. a 9. ročníka. Pracovník mestskej polície kap. Ing. Jaroslav Gbur z OR PZ vo Svidníku a Mgr. Edita Podaná z RÚVZ vo Svidníku žiakom prednášali o drogách, rôznych závislostiach a ich vplyvu na naše zdravie, o prevencii HIV/AIDS.
                Žiaci 8. a 9. ročníkov nosili Červené stužky, ktoré sú medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Alžbeta Bujdošová z 8. A triedy získala 1. miesto vo výtvarnej súťaži, do ktorej sa zapojilo viacero žiakov našej školy, ktorí mali vytvoriť pohľadnicu na tému AIDS/HIV. Aby si žiaci rozšírili vedomosti o HIV/AIDS, premietli si film Anjeli a Príbehy anjelov na hodinách náboženskej výchovy s Mgr. V. Vatehovou a následne diskutovali na danú tému. Cieľom diskusie bolo uvedomiť si nebezpečenstvo vírusu HIV a choroby AIDS.
                Žiaci zo svojich výtvarných prác (pohľadnice) a z informačných letákov o kampani vytvorili nástenku.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove