Moja kniha
                Od začiatku školského roka sme so žiakmi v ŠKD čítali rôzne rozprávky. Úlohou žiakov bolo na základe prečítaných rozprávok zostaviť svoju vlastnú knihu. Prváci si k rozprávkam, ktoré ich najviac zaujali vytvorili ilustrácie. Druháci a tretiaci ilustrácie doplnili krátkym obsahom prečítaných rozprávok. Výsledkom ich snaženia boli zaujímavé dielka, ktoré boli ocenené sladkou odmenou. Prvenstvo získal Adam Drotár, na druhom mieste sa umiestnil Paľko Džopko a tretie miesto patrilo Laure Brendzovej. Cenu za spoločnú prácu získali tretiaci a prváci z druhého oddelenia.  


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove