Tokajícka tragédia

 
          Žiaci 9.B a 9.A sa 21.11.2014 zúčastnili osláv Tokajíckej tragédie, na ktorej nás poctili návštevou generál ozbrojených síl Milan Maxim, delegácia prezidenta a účastník 2. svetovej vojny. Pred príhovorom starostky žiačka 9.B Timotea Džavoronková zarecitovala báseň Pri pamätníku, pri ktorej neostalo ani jedno oko suché. Po príhovore sme sa vybrali po stopách našich hrdinov až na miesto, kde došlo ku tragédii. Z miesta tregédie sme sa vybrali do múzea kde sme videli vojenské oblečenie a zbrane. Po prednáške v múzeu nám vojenský letci pripravili zaujímavé ukážky zbraní a vojenskej  techniky. Mohli sme si vyskúšať  vojenské oblečenie,  streľbu z malorážky......
          Po krásnom  dni sme sa celí unavení vybrali domov. Za krásne strávený deň by sme sa chceli poďakovať pani učiteľke Mgr. Marte Michrinovej a Mgr. Ľubici Kačmárovej a vedeniu školy, že nám umožnilo sa zúčastniť tohto podujatia v Tokajíku.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove