Škola v prírode Tatranská Lomnica 14.-18.6.2010
 
 
        Budúci štvrtáci ZŠ Konštantínova 1751/64 Stropkov už pred prázdninami realizovali ŠvP. Vybrali si letné počasie a miesto pobytu hotel Morava v Tatranskej Lomnici.
        Vo vyučovaní učiteľov suplovali sprievodcovia a tabuľky na náučných chodníkoch. Všetky vyučovacie predmety boli skvelo realizované. Vlastivedu zo zemepisného učiva zvládali žiaci pri cestovaní a dejepis mali na hrade Stará Ľubovňa aj v skanzéme a historickom mestečku pri hrade. Prírodovedu si opakovali v chránenom území TANAPU, kde realizovali túru na Popradské pleso, Štrbské pleso a k vodopádom na Hrebienku. Čo dokáže voda vo vápencovom vrchu, obdivovali žiaci v Belianskej jaskyni. Príroda bola úžasná a žiaci si prakticky vyskúšali, že si zaslúži obdiv a ochranu. Správali sa veľmi zodpovedne a dodržiavali pravidlá v chránenom prírodnom území. Využili sme aj vyučovanie v múzeu tatranskej prírody v T. Lomnici. Celé vyučovanie bolo prepojené telesnou výchovou od rannej rozcvičky cez aktívnu turistiku až po plávanie na kúpalisku hotela Odborár. Odmenou žiakom za aktívne vyučovanie boli drobné ceny za preukázané vedomosti z vyučovacieho dňa.
         Na záver veľká odmena, pobyt v Aqua city Poprad. Domov sa vrátili všetci unavení a zdraví. Všetky skúsenosti zo ŠvP využijú vo vyučovaní v 4. ročníku. ŠvP realizovala Mgr. Daniela Suchaničová za 3.a triedu a Mgr. Iveta Bujdošová za 3.b triedu. Poďakovanie patrí pracovníkom SZČ pri ZŠ Konštantínova p. Stanislavovi Motykovi a p.Bc. Angele Antošovej, že ponúkli svoje bohaté skúsenosti z turistiky a bezpečne sprevádzali žiakov po našich krásnych Tatrách. Poďakovanie patrí aj pani riaditeľke Mgr. Tatiane Spišákovej, že nám pobyt schválila aj spolu s nami realizovala.
 
 
Žiaci 3.a, 3.b ZŠ Konštantínova 1751/64 Stropkov
 


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove