Úspech našej žiačky na celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku

          Dňa 1. apríla 2015 sa na ZŠ Hlboká cesta v Bratislave konal 25. ročník celoštátneho kola Olympiády v anglickom jazyku. Vedomosti a jazykové zručnosti preverovala odborná  komisia pod vedením doc. PhDr. J. Berešovej, PhD. mim. prof. Do celoštátneho kola postúpilo 8 súťažiacich – 1 súťažiaci z každého kraja, ktorí si zmerali svoje sily v dvoch častiach – písomnej a ústnej. Písomná časť pozostávala z testu zo slovnej zásoby, gramatiky, počúvania s porozumením a čítania s porozumením. Ústna časť zahŕňala voľný rozhovor a prácu s obrázkom. V kategórii 1C / 5. – 9. ročník /  excelovala žiačka IX.A triedy Caroline Cichá, ktorá získala krásne 2. miesto ! Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na strednej škole.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove