Záložka na podporu čítania
            Už 6. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách je úspešne ukončený dňa 31. 10. 2015. 
Našej škole bola pridelená partnerská Základná škola T.G. Masaryka Kutná Hora s počtom žiakov 480. Záložky sme úspešne vytvorili a odoslali partnerskej škole. Dostali sme od partnerskej školy krásne záložky, ktoré sa našim žiakom páčili!
            Do projektu sa prihlásilo 859 škôl s celkovým počtom 109 982 žiakov, a to z Českej republiky 204 škôl s celkovým počtom 23 394 žiakov a zo Slovenskej republiky 655 škôl s celkovým počtom 86 588 žiakov.
                                                            Mgr. Jana Smolková 
                                                         vedúca školskej knižnica


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove