Little Red Riding Hood - činoherná rozprávka v anglicom znení

      Po dvoch úspešných hrách v angličtine (The Egg on the trip a The true story about John and Mary) nám Divadelné centrum predstavila ďalšie divadelné predstavenie spracované v anglickom jazyku.
Tvorcovia ľahkou a hravou formou chceli obohatiť hodiny anglického jazyka . Použitá slovná zásoba, jednoduchý prítomný priebehový, jednoduchý minulý čas a základné frázy angličtiny umožňujú využiť vedomosti žiakov 2. stupňa nadobudnuté počas výučby cudzieho jazyka.
Predstavenie prináša ojedinelý zážitokj a nabáda k ďalšej komunikácii na vyučovacích hodinách. Súčasťou divadelnej hry sú aj materiály vo forme cvičení, ktoré sú vhodné na upevnenie slovnej zásoby použitej v rozprávke.
     Little Red Riding Hood (Červená čiapočka) je rozprávkový príbeh, ktorý v slovenskom znení poznáme v mnohých podobách. Azda nejestvuje dieťa, ktoré by príbeh o Červenej čiapočke, vlkovi a babičke nepočulo. To je výhodou pri anglickom spracovaní, nakoľko aj keď žiaci niečo prepočujú, vedia sa pekne napojiť na ďalšie udalosti. Spracovanie v hravej, nápaditej a modernej podobe,
s jemnou dávkou mravoučnosti je podporené veselými pesničkami z pera Roba Mankoveckého.
     Príbeh sa začína netradične - Červenej čiapočke sa nechce ísť do školy pretože práve dnes píšu tú najťažšiu písomku. Vymyslí si, že musí ísť na návštevu k chorej babičke. O tom, koľko starostí prinesie jedna hlúpa zbytočná lož o tom, že poza školu sa naozaj chodiť nemá sme sa dozvedeli z príbehu.

 

 Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove