Naša prvá návšteva stropkovského múzea
     Spoločne celá naša trieda III.B sme sa vybrali 7. októbra 2010 na našu prvú návštevu do stropkovského múzea. Zaujala nás galéria Františka Veselého, prezreli sme si veľmi zaujímavé obrazy. Dozvedeli sme sa o jeho živote a tvorbe. Nasledovala aktuálna výstava o vývoji požiarnej ochrany na Slovensku z Krajského múzea v Prešove. Tá bola poučná, dozvedeli sme sa o požiarnom zbore od jeho založenia až po súčasnosť. Bola aj názorná, mohli sme obdivovať pomôcky požiarnikov v minulosti. Naša prehliadka postupovala až k unikátnej zbierke bábik z celého sveta, ktoré reprezentujú jednotlivé štáty alebo regióny. Na záver návštevy nám náš sprievodca ukázal historické predmety zozbierané od obyvateľov Stropkova. S dobrým pocitom a novými historickými poznatkami sme sa vrátili na vyučovanie.
                                                                                         Žiaci III.B


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40











 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove