Týždeň aktívnej angličtiny na našej škole
 
Predposledný novembrový týždeň od 22. do 25. bol pre niektoré z nás „anglickým týždňom“. Už po štvrtý krát sme sa na našej škole mali možnosť zúčastniť týždňa aktívnej angličtiny pod názvom English in Action Week.  Strávili sme ho v spoločnosti anglickej lektorky Allison Cubillas, pochádzajúcej z Kalifornie.
Pred prvým stretnutím s  Allie sme na ňu boli zvedavé, ale mali sme aj obavy z toho, ako to zvládneme. Tie však netrvali dlho, lebo naša nová kamarátka dokázala svojim  milým a bezprostredným prístupom  prelomiť občasnú jazykovú bariéru. Absolvovali sme s ňou množstvo rôznych aktivít, pri ktorých sme sa naučili veľa nového ale aj zabavili. S Allison sme si precvičili gramatiku, rozšírili slovnú zásobu a tiež sa naučili niečo z kultúry a histórie USA. Pretože tento rok nemohla byť doma v čase sviatku Vďakyvzdania, ktorý sa u nich oslavuje v novembri a je v ich krajine dňom kedy sa stretávajú celé rodiny, tak sme ho s ňou „oslávili“ my. Allison  nám porozprávala o tomto dni a naučila nás vyrobiť moriaka, typické jedlo, ktoré v tento deň jedia, z jablka, gumených cukríkov a špáradiel. Pri všetkých aktivitách, ktoré pre nás pripravila  sme sa zabavili a snažili sa zo seba dostať maximum.
Týždeň strávený v spoločnosti tejto mladej a sympatickej lektorky bol pre nás veľkým prínosom. Mali sme možnosť overiť si svoje vedomosti z anglického jazyka, spoznali sme aj novú kamarátku, človeka, ktorý si nás získal svojim prístupom a na ktorého nám ostanú krásne spomienky. Chceme sa poďakovať za tento skvelý týždeň našim učiteľkám p.uč. A. Zápotockej a p.uč. S. Džupinovej a samozrejme aj našej pani riaditeľke Mgr. T. Spišákovej, bez ktorej podpory by tento projekt nemohol byť zrealizovaný. A veľká vďaka patrí našej lektorke Allison Cubillas, s ktorou sme strávili super týždeň nabitý angličtinou.
 
Žiačky 7., 8. a 9. ročníka ZŠ Konštantínova Stropkov


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove