Svetový deň zdravia na našej škole
V  mesiaci apríl sme si pripomenuli Svetový deň zdravia týmito aktivitami:
Zdravie ako dar
 V tomto duchu sa uskutočnila na škole prednáška a beseda pre žiakov 5. ročníka k zdravej výžive s pracovníčkou RÚVZ Svidník Mgr. Editou Podanou, ktorá zdôvodnila význam zdravej stravy vo forme zvýšenej konzumácie surového ovocia, zeleniny a zavedenia pitného režimu pre zdravý vývin dieťaťa.
Múdrosť v kocke
 Správne pochopenie podstaty pojmov - zdravie, priateľstvo, šťastie, rodina, drogy z projektu s názvom Múdrosť v kocke ako aj zdôraznenie výhod zdravého spôsobu života, to  boli preventívne aktivity pre žiakov 4.ročníka  s  pani Máriou Bickovou, koordinátorkou prevencie z PPP poradne Stropkov zamerané na širokú ponuku rôznych zdravých, múdrych a účelných možnosti .
 Drogy NIE !
 Najlepšie ako ochrániť chlapcov a dievčatá pred závislosťou od drogy je posilňovať ich sebavedomie a naučiť ich povedať Nie ! V tomto duchu sa niesol školský preventívny program s názvom“ Hry a zdravie“ s cieľom: Ochrana zdravia a prevencia proti drogám.   Hry a aktivity zamerané na prevenciu proti drogám  uskutočnili triedni učitelia  na triednických hodinách.
Literárne práce žiakov a to poézia a próza na tému  Zdravie – Príroda 
Hodnotiacu komisiu zaujala úvaha Nádej v zdravie od  Kataríny Horňákovej z IX.A a básnička Lesík  od Vaššovej z V.B triedy.
Lesík
V zelenom lesíku, veľa zvierat býva.
Zajačik, líštička aj medveď sa tam skrýva.
 
Na strome si vtáčiky veselo spievajú
a  na lúke včeličky sladký med si zbierajú.
 
Motýliky lietajú lesíkom sem a tam.
Je ich toľko, že ich ani nezrátam.
 
V tom lesíku je zvieratkám veselo.
Aj vám by sa tu ísť hneď zachcelo.
Viktória Vašová, V.B

 

Nádej v zdravie
                                          Zdravý životný štýl, ako sa ubrániť chrípke, zdravá výživa, zdravie pre vaše deti, v zdravom tele zdravý duch, zdravie nad zlato, všetko len pre vaše zdravie,.......o zdraví sa teda narozpráva. Hlavne v televíznych novinách a časopisoch, kde sa články a diskusie pod podobnými názvami vyskytujú často. Ľudia sa neustále zaujímajú o nové recepty a rady  ako predísť rôznym chorobám. Samozrejme predpokladám, že veľa ľudí v tejto dobe sa snaží udržať si pevné zdravie. Veď kto by nechcel? Alebo snáď naozaj existuje niekto, kto by si želal nejakú chorobu? Tomu teda neverím. Nájdu sa napríklad aj takí ľudia, ktorí si nikdy žiadnu chorobu neželali, no predsa ich neobišla. Sú donútení podstúpiť rôznu liečbu s nádejou, ktorá sa z ich sŕdc rýchlo vytráca. To sú však len ojedinelé prípady. Ľudia , ktorí majú možnosť pocítiť podporu a lásku od svojich blízkych , často ani nestihnú svoju nádej stratiť. Preto si myslím, že by sme mali k chorobám pristupovať s nádejou. VEĽKOU nádejou. Či už sme na mieste chorého, alebo na mieste človeka, ktorý sa len prizerá spoza nemocničných dverí. Nádej v uzdravenie je v mnohých prípadoch kľúčom k uzdraveniu samotnému, aj keď je to cesta malých krokov a veľkej trpezlivosti. Je dôležité túto nádej nestrácať.

                                                                    Katarína Horňáková, IX.A


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove