Prekonali sme rekord z minulého roku!
 
31. mája 2012 v čase od 9.00h do 15.00h sa konal 5. ročník 6-hodinového detského čitateľského maratónu, do ktorého sme sa zapojili aj my a deti z viacerých miest Slovenska. Každé z  35 542 čítajúcich detí , u nás to bolo 231, prečítalo jednu stránku z detskej knižky. Týmto počtom sa deťom podarilo prekonať minuloročný rekord v čítaní. Každoročné prekonanie rekordu je forma, ktorou sa chce dosiahnúť cieľ projektu – podporiť čítanie u detí, podporiť návštevy knižníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Prehľad ročníkov projektu „Čítajme si“:
- v roku 2008 sa zúčastnilo projektu   2 912 detí
- v roku 2009 sa zúčastnilo projektu 10 798 detí
- v roku 2010 sa zúčastnilo projektu 21 234 detí
- v roku 2011 sa zúčastnilo projektu 30 480 detí
- v roku 2012 sa zúčastnilo projektu 35 542 detí.
 
LINKA DETSKEJ ISTOTY, národný projekt SV UNICEF


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove