Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín (II. a III. kategória)

       Dňa 11.03.2016 sa na našej škole konalo Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
V dvoch kategóriách súťažilo spolu 18 recitátorov a recitátoriek. Spoločne sme strávili krásne dopoludnie s hovoreným umeleckým slovom, za čo všetkých súťažiacim patrí naša vďaka.
      Porota v zložení p. riaditeľka T. Spišáková, p. uč. E. Flešárová
a p. uč. M.
  Štofirová  umelecké výkony súťažiacich vyhodnotila nasledovne:
II. kategória - poézia:
                                    1. miesto – Chiara Štiavnická, VI.A
                                    2. miesto – Martin Madzin, V.A
                                    3. miesto – Bibiána Didnianska, VI.A,
                                                       Klára Varháčová, VI.B
          
                    
- próza:
                                    1.miesto: Karolína Štofirová, V.A
                                    2.miesto: Klaudia Škurlová, VI.A
                                    3.miesto: Simona Palejová, V.A

 III. kategória – poézia:
                                   
1.miesto: Diana Viktória Cimbová, VII.A
                                    2.miesto: Stanislava Džavoronková, VII.A
                                    3.miesto: Samuel Sitkanič, IX.A
                        - próza:
                                   1.miesto: Adam Bujdoš, IX.A
                                   2.miesto: neudelené
                                   3.miesto: neudelené

      Všetkým gratulujeme a držíme palce žiakom, ktorí obsadili 1.miesta a budú našu školu reprezentovať na Okresnom kole dňa 23.03.2016.

                                                                Mgr. Marta Štofirová - PK SJLAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove