Deti sa pokúsili prekonať svoj rekord
v Najpočetnejšom detskom čitateľskom maratóne 
Školská knižnica Základnej školy na Konštantínovej ulici v Stropkove sa pokúsila zapojením do štvrtého ročníka projektu o prekonanie minuloročných rekordov v najpočetnejšom detskom čitateľskom maratóne, ktoré sú zapísané v Slovenskej knihe rekordov.
Vyhlasovateľ tohto projektu je Linka detskej istoty pri SV UNICEF.
Deti po celom Slovensku čítali 31. mája 2011 ľubovoľne vybranú knihu a to tak, že každý zapojený čitateľ prečítal jednu stranu. V našej školskej knižnici sa čítala kniha od autorov Gabriely Futovej a Romana Brata Chlapci spadli z višne a dievčatá z jahody. Čítanie prebiehalo v presne určenom čase od 09.00 do 15.00 hodiny. Cieľom projektu bolo zapojiť čo najväčší počet detí do čítania súčasne na celom Slovensku a predovšetkým pritiahnuť deti ku knihe.
Medzi deti zavítal vedúci Odboru školstva a kultúry Mgr. Ľubomír Spišák, aby ich povzbudil v čítaní a prečítaním prvej strany menovanej knihy odštartoval čitateľský maratón.
Počas šiestich hodín do aktívneho čítania sa zapojilo 180 žiakov školy a tým aj oni prispeli k prekonaniu slovenského rekordu z predchádzajúceho roku.  Minuloročný rekord bol prekonaný, počet detí vo veku od 6 do 15 rokov ktoré čítali v čitateľskom maratóne na celom Slovensku bol 30 480.
Všetci zapojení účastníci budú zaradení do zlosovania viacerých knižných cien.
                                                                              
Mgr. Jana Smolková
 Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove