Rozprávkové vretienko
 
     Niekto rád športuje, spieva či tancuje, niekto zasa svoj voľný čas rád strávi pri čítaní rôznych kníh. Obohacuje tým svoju slovnú zásobu, zdokonaľuje sa vo vyjadrovaní a vie ho nadchnúť aj umelecký prednes. Takéto záľuby sa dajú realizovať na súťažiacich zo SJL v prednese rozprávok, poézie či prózy. Aj naši žiaci II. stupňa sa pravidelne zapájajú do takýchto súťaží. V tomto školskom roku nás do tajomného sveta rozprávok zaviedli 22.2.2010 na školskom kole súťaže Rozprávkové vretienko, ktoré skončilo takýmto umiestnením:
  1. miesto – Michaela Donnerová, VII.A
  2. miesto – Bibiána Bujdošová, VI.A
  3. miesto – Simona Čengerová, VIII.A
  4.                Kristínka Petarčíková, V.A
 
Cena poroty: Samuel Široký, VI.AAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove