Mikuláš zavítal aj k nám do školy.....
              Na svätého Mikuláša, keď sa zvečerí, tichá radosť k oknu kráča, vchádza do dverí. Oslovuje všetky deti dobrotivým slovom, váži skutky, predsavzatia po dobrom, či po zlom. Že lepšieho viacej bolo? To vás deti chváli, Mikuláš Vám do oblôčka kladie sladké dary.
              Aj k nám takto 6. decembra zavítal svätý Mikuláš spolu s anjelíkmi a čertíkmi. Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätých. Žil v 4. storočí v Myre, kde pôsobil ako biskup. Deň 6. december je spomienkou na jeho dobrotivé činy, pomoc ľuďom v núdzi a na jeho mimoriadnu zbožnosť. Je považovaný za patróna detí.
              Žiaci v škole Mikuláša trpezlivo očakávali a prichystali si pre neho pekné pesničky a básničky. Zastavil sa v každej triede druhého stupňa, rozdal Mikulášsku poštu a sladkosti. Nedočkaví boli tí na prvom stupni, všetci sa tešili na darčeky, cukríky i drobnosti. Za básničku či pesničku Mikuláš rozdával sladkosti, čertíci mastili žiakov uhlím a anjelíci rozdávali radosť. Každý sa s ním rád odfotil. Zažite s nami tú atmosféru prostredníctvom fotografií....Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove