Zápis do prvého ročníka

     V novom kalendárnom roku ZŠ Konštantínova otvára brány školy budúcim prvákom, aby absolvovali zápis do prvého ročníka.
     Termín zápisu je od 15. - 22. januára 2008 v čase od 13:00 do 16:00 hod.
Po tomto termíne zápis pokračuje do 15. februára 2008 v kancelárii školy.
Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
     V slávnostnej atmosfére, hravou formou ukážu budúci žiaci svoje komunikatívne schopnosti, matematické predstavy a písacie zručnosti.
     Učitelia so svojimi odbornými pedagogickými schopnosťami žiakom ponúkajú zaujímavé krúžky so zameraním na cudzie jazyky, informatiku
a športy. Škola má zriadené stredisko záujmovej činnosti.
     Základná škola je výborne situovaná. Má veľmi pekný areál  s atletickou dráhou, futbalovým a tenisovým ihriskom. Do konca apríla pribudne aj viacúčelové ihrisko na päť druhov športov. Súčasťou školy je krytá plaváreň, ktorú žiaci využívajú v rámci projektu elektronizácie a revitalizácie. Vyučovanie sa modernizuje smerom k výpočtovej technike. Pripravená je ďalšia internetová učebňa s kapacitou
pre 26 žiakov.

Tešíme sa na Vás.                                                              riaditeľstvo školyAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove