Cesty k oslobodeniu
          Posledný májový piatok sme sa zúčastnili poznávacieho kvízu
z 2. svetovej vojny. Konal sa v obci Tokajík a organizovali ho Ozbrojené sily Slovenskej republiky v spolupráci s Múzeom Slovenského národného povstania. O 10:00 hod nás už čakala v Dome kultúry starostka obce Jana Medvecová a vojaci v uniformách SA, ktorí mali pre nás pripravené otázky z nášho regiónu. V súťaži naša škola obsadila 2. a 3. miesto a získali sme aj zaujímavé ceny, ktoré nám túto udalosť budú ešte dlho pripomínať. Súťaž bola vo forme kvízu a žiaci na ňu odpovedali ústnou formou. Kvíz obsahoval 3 kolá a každá skupina v každom kole si ťahala po dve otázky. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo Stropkova, Giraltoviec a Kolboviec. Otázky v kvíze sa týkali SNP, histórie a súčasnosti
a 2. svetovej vojny.
                                                                                                              Trieda 9. A







Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40











 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove