Vianočná besiedka
                Chvíle čakania na vianočné sviatky sme si v ŠKD spríjemnili Vianočnou besiedkou, ktorá sa konala 20. 12. 2012. Deti sa už od začiatku decembra pripravovali na tento výnimočný deň.
 V úvode sa predstavili malé tanečnice, ktoré v rytme piesne „Zima, zima, zima tady je, veliká“.... rozospievali všetkých spolužiakov. Prváci si pripravili scénku o zvieratkách a zavinšovali vianočné vinše. Príbeh o Ježiškovi, ktorý sa narodil v Betleheme nám prerozprávali žiaci prvého oddelenia ŠKD. Potom prileteli vrany tretiačky, ktoré sa snažili domotať snehuliaka. Druháci si pripravili vianočné básničky a pesničky. Dievčatá spojili tanec a modernú gymnastiku v zaujímavo predvedenej choreografii. V závere zaspievala vianočné koledy malá talentovaná speváčka Alica Olčáková.  
A potom nadišla tá dlho očakávaná chvíľa. Pani riaditeľka sa poďakovala deťom za pekne pripravený program a porozprávala im o tom ako pani zástupkyne kreslili obrázky pre Ježiška s hračkami, ktoré im má priniesť do ŠKD. Deti, keďže sa usilovne pripravovali na vystúpenie na Vianočnej besiedke, si všetky hračky našli pod vianočným stromčekom.
Žiaci navštevujúci ŠKD ďakujú vedeniu školy a sponzorom za zaujímavé hračky, ktoré dostali pod vianočný stromček.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove