Beseda so školskou psychologičkou
                23. novembra sa druháci zúčastnili besedy so psychologičkou Mg. Zuzanou Bičejovou. Témou besedy boli práva dieťaťa. Pani psychologička na úvod vysvetlila deťom aké sú ich práva, ale zároveň ich upozornila na to, že ich práva môžu byť veľmi často obmedzované inými. Preto je potrebné byť tolerantný k ostatným a neobmedzovať ho fyzicky a ani verbálne. Spoločne so žiakmi zostavila slovník nadávok, aký deti často používajú bez toho, aby porozumeli významu nadávok. Nie vždy vedia deti posúdiť, že slová, ktoré považujú za vtipné môžu niekoho zraniť. Prostredníctvom psychohier si deti vyskúšali ako sa druhý cíti, keď mu niekto nadáva. Na záver pani psychologička oboznámila žiakov ako sa majú brániť pri verbálnych útokoch.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove