Týždeň aktívnej angličtiny na ZŠ Konštantínova
 
          November patrí na našej škole už tradične angličtine. V tomto školskom roku to bolo už po piatykrát, čo sa naši žiaci mali možnosť zúčastniť týždňa aktívnej angličtiny. Ako vyplýva zo samotného názvu tejto akcie, týždeň od 12. do 16. novembra 2012 sa v našej klubovni ozývala iba angličtina. 30 hodín klasického vyučovania vymenilo 15 žiakov 7. a 8. ročníka za hodiny angličtiny, počas ktorých sa mohli vážnou i zábavnou formou zdokonaliť v anglickej gramatike a slovnej zásobe. Žiaci si denne obohacovali svoje jazykové zručnosti rozmanitými aktivitami ako hry, písanie a rozprávanie, samozrejme v angličtine. A to všetko pod taktovkou lektorky Lisy Malmagren z New Yorku, vďaka ktorej sa nielen zdokonalili v angličtine, ale aj spoznali zvyky, tradície a spôsob života v USA. Lisa vytvorila na hodinách príjemnú, veselú a uvoľnenú atmosféru a žiaci sa tešili na každú hodinu angličtiny. Vďaka takýmto netradičným hodinám angličtiny môžu byť žiaci v priamom kontakte s jazykom, majú možnosť počuť a použiť ho v reálnych situáciách, pričom sú nútení dorozumieť sa.  Za všetko hovoria ich odpovede na otázku v závere kurzu, ktorou mali sami ohodnotiť týždeň aktívnej angličtiny: perfect, great, fantastic, wonderful, very good....
          Okrem nových zážitkov a vedomostí z angličtiny si žiaci odniesli domov aj certifikáty o absolvovaní kurzu, ktoré im v závere týždňa aktívnej angličtiny odovzdala lektorka Lisa Malmagren spolu s našou pani riaditeľkou Mgr. T. Spišákovou.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove